Lanjutan Contoh Soal Trigonometri

\color{blue}\begin{array}{ll}\\ 3.&\textrm{Sederhanakanlah bentuk berikut ini}\\ &\begin{array}{ll}\\ \textrm{a}.&\sin \left ( 2x+60^{\circ} \right )-\sin \left ( 2x-60^{\circ} \right )\\ \textrm{b}.&\sin \left ( x+\displaystyle \frac{1}{4}m \right )+\sin \left ( x-\displaystyle \frac{1}{4}m \right )\\ \textrm{c}.&\cos \left ( 2x+4y \right )-\cos \left ( 2x-4y \right )\\ \textrm{d}.&\cos \left ( \displaystyle \frac{5}{4}m+3x \right )+\cos \left ( \displaystyle \frac{5}{4}m-3x \right ) \end{array} \end{array}.

Solusi

\begin{array}{|l|}\hline \begin{aligned}\textrm{a}.\quad \sin \left ( 2x+60^{\circ} \right )-\sin \left ( 2x-60^{\circ} \right )&=2\cos \displaystyle \frac{\left (2x+60^{\circ} \right )+\left ( 2x-60^{\circ} \right )}{2}\sin \displaystyle \frac{\left (2x+60^{\circ} \right )-\left ( 2x-60^{\circ} \right )}{2}\\ &=2\cos \displaystyle \frac{4x}{2}\sin \displaystyle \frac{120^{\circ}}{2}\\ &=2\cos 2x\sin 60^{\circ}\\ &=2\cos 2x.\left ( \displaystyle \frac{1}{2}\sqrt{3} \right )\\ &=\sqrt{3}\cos 2x \end{aligned}\\\hline \begin{aligned}\textrm{c}.\quad \cos \left ( 2x+4y \right )-\cos \left ( 2x-4y \right )&=-2\sin \displaystyle \frac{\left (2x+4y \right )+\left ( 2x-4y \right )}{2}\sin \displaystyle \frac{\left (2x+4y \right )-\left ( 2x-4y \right )}{2}\\ &=-2\sin \displaystyle \frac{4x}{2}\sin \displaystyle \frac{8y}{2}\\ &=-2\sin 2x\sin 4y\\ \end{aligned} \\\hline \end{array}.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *