Kumpulan Soal (Lanjutan 3)

32. Diketahui sistem persamaan \left\{\begin{matrix} xy & + & y^{2} & = & 0\\ x & - & 2y & = & 3 \end{matrix}\right. adalah ….

\begin{matrix} a. & & -1 & & & & d. & &2 \\ & & & & & & & & \\ b. & & 0 & & & & e. & & 4\\ & & & & & & & & \\ c. & & 1 & & & & & & \end{matrix}   .

33. Jika penyelesaian dari sistem persamaan \left\{\begin{matrix} y & = & x^{2} & - & 9\\ y & = & x & + & 3 \end{matrix}\right. adalah \left ( m,n \right ) , maka nilai m^{2}+n^{2} adalah ….

\begin{matrix} a. & & 65 & & & & d. & &9 \\ & & & & & & & & \\ b. & & 39 & & & & e. & & 5\\ & & & & & & & & \\ c. & & 17 & & & & & & \end{matrix}   .

34. Diketahui sistem persamaan \begin{matrix} x^{2} & + & y^{2} & + & 2x & - & 5y & =&21\\ x & - & y&+ & 4 & = & 0 & & \end{matrix} mempunyai penyelesaian \left ( x_{1},y_{1} \right ) dan \left ( x_{2},y_{2} \right ) . Nilai dari x_{1}.x_{2}\: +\: y_{1}.y_{2} adalah ….

\begin{matrix} a. & & -7 & & & & d. & & -6\\ & & & & & & & & \\ b. & & -1 & & & & e. & & -19\\ & & & & & & & & \\ c. & & 6 & & & & & & \end{matrix}   .

35. Jika diketahui

\begin{matrix} x & + & y & + & z & = & 18\\ x^{2} & + & y^{2} & + & z^{2} & = & 756\\ x^{2} & = & yz & & & & \end{matrix}

maka nilai x adalah ….

\begin{matrix} a. & & -18 & & & & d. & & 12\\ & & & & & & & & \\ b. & & -12 & & & & e. & & 18\\ & & & & & & & & \\ c. & & 1 & & & & & & \end{matrix}  .

36. (SIMAK UI 2009) Himpunan penyelesaian untuk sistem persamaan \left\{\begin{matrix} x & - & y & = & 7\\ y & = & x^{2} & + & 3x&-&10 \end{matrix}\right.  adalah \left \{ \left ( x_{1},y_{1} \right ),\left ( x_{2},y_{2} \right ) \right \} . Nilai dari  y_{1}+y_{2}  adalah ….

\begin{matrix} a. & & -16 & & & & d. & & 12\\ & & & & & & & & \\ b. & & -2 & & & & e. & & 20\\ & & & & & & & & \\ c. & & 8 & & & & & & \end{matrix}  .

37 . Coba Anda perhatikan ilustrasi gambar berikut

83

Sistem pertidaksamaan yang sesuai untuk daerah yang diarsir adalah ….

\begin{matrix} a. & \left\{\begin{matrix} x^{2} & + & y^{2} & \leq &16\\ y & \geq & 2x & -&3 \end{matrix}\right.\\\\ b. & \left\{\begin{matrix} x^{2} & + & y^{2} & \geq &16 \\ y & < & 2x & - & 3 \end{matrix}\right.\\\\ c. & \left\{\begin{matrix} x^{2} & + & y^{2} & < & 16\\ y & < & 2x & - & 3 \end{matrix}\right.\\\\ d. &\left\{\begin{matrix} x^{2} & + & y^{2} & \leq & 16\\ y & > & 2x & - & 3 \end{matrix}\right. \\\\ e. & \left\{\begin{matrix} x^{2} & + & y^{2} & \leq & 16\\ y & \leq & 2x & - & 3 \end{matrix}\right. \end{matrix}  .

38. Perhatikan pula ilustrasi gambar berikut

82

Sistem pertidaksamaan yang sesuai dengan daerah yang diarsir adalah ….

\begin{matrix} a. & \left\{\begin{matrix} y & \geq & x^{2} & + & 2x & - & 15 & \\ y & \leq & -x^{2} & +&2x & + & 8 & \end{matrix}\right.\\ \\ b. & \left\{\begin{matrix} y & \geq & x^{2} & + & 2x & - & 15 & \\ y & \geq & -x^{2} & + &2x & + & 8 & \end{matrix}\right.\\\\ c. & \left\{\begin{matrix} y & \leq & x^{2} & + & 2x & + & 15 & \\ y & \leq & x^{2} & + & 2x & + &8 & \end{matrix}\right.\\\\ d. & \left\{\begin{matrix} y & \geq & -x^{2} & + & 2x & + & 8 & \\ y & \leq & x^{2} & + & 2x & - & 15 & \end{matrix}\right.\\\\ e. & \left\{\begin{matrix} y & \geq & -x^{2} & + & 2x & - & 15 & \\ y & \geq & -x^{2} & + & 2x & + & 8 & \end{matrix}\right. \end{matrix}  .

39. Perhatikan juga ilustrasi gambar berikut

84

Untuk daerah berarsir tersebut di atas, sistem pertidaksamaan yang sesuai adalah ….

\begin{matrix} a. & \left\{\begin{matrix} x & > & 2 & & & \\ 4x^{2} & + & 4y^{2} & \geq & 49 & \end{matrix}\right.\\\\ b. & \left\{\begin{matrix} y & > & 2 & & & \\ 4x^{2} & + & 4y^{2} & \geq & 49 & \end{matrix}\right.\\\\ c. & \left\{\begin{matrix} x & \geq & 2 & & & \\ 4x^{2} & + & 4y^{2} & \leq & 49 & \end{matrix}\right.\\\\ d. & \left\{\begin{matrix} x & < & 2 & & & \\ 25x^{2} & + & 25y^{2} & > &49 & \end{matrix}\right.\\\\ e. & \left\{\begin{matrix} y & \geq & 2 & & & \\ 25x^{2} & + & 25y^{2} & \leq & 49 & \end{matrix}\right. \end{matrix}  .

40. Banyaknya bilangan bulat yang memenuhi pertidaksamaan x^{2}-16x< -48 adalah ….

\begin{matrix} a. & & 0 & & & & d. & & 7\\ & & & & & & & & \\ b. & & 4 & & & & e. & & tak&terhingga\\ & & & & & & & & \\ c. & & 6 & & & & & & \end{matrix} .

41. Jika persamaan \left ( p+2 \right )x^{2}\: +\: 6x\: +\: 3p\: =\: 0  memiliki akar-akar real, maka nilai p adalah ….

\begin{matrix} a. & -3\leq p\leq 1\\\\ b. & -1\leq p\leq 3\\ \\ c. & 1\leq p\leq 3\\\\ d. & p\leq -1&atau&p\geq 3\\\\ e. & p\leq -3&atau&p\geq 1 \end{matrix}     .

42. Jika kedua akar persamaan kuadrat x^{2}+\left ( 2p-5 \right )x+\left ( p^{2}-2p-15 \right )=0  real dan negatif , maka nilai  p  adalah ….

\begin{matrix} a. & p< -3\\\\ b. & p< 5\\\\ c. & 5< p\leq 7\frac{1}{12}\\\\ d. & -3< p< 5\\\\ e. & p< -3&atau&p> 5 \end{matrix}    .

43. (SPMB 2004) Kurva parabola y=p^{2}x^{2}+px+p berada di bawah kurva parabola 2px^{2}-y+px+1=0  Jika ….

\begin{matrix} a. & 0< p< 2\\\\ b. & 0< p< 1\\\\ c. & 1< p< 2\\\\ d. & p< 0\\\\ e. & p> 2 \end{matrix}  .

44. Jika kurva f\left ( x \right )=px^{2}-2px+p seluruhnya berada di atas kurva g\left ( x \right )=2x^{2}-3 , maka nilai p  harus memenuhi ….

\begin{matrix} a. & p> 2\\\\ b. & p> 6\\\\ c. & 2< p< 6\\\\ d. & -6< p< 2\\\\ e. & p< -6 \end{matrix}   .

45. Jika semua x\in \mathbb{R} memenuhi pertidaksamaan  2x^{2}+4x+a^{2}> 6 , maka ….

\begin{matrix} a. & a> 2&atau&a< -2\\\\ b. & -2< a< 2\\\\ c. & -2\sqrt{3}< x< 2\sqrt{2}\\\\ d. & a< -2\sqrt{2}&atau&a> 2\sqrt{2}\\\\ e. & a< -3&atau&a> 3 \end{matrix}  .

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *