Kumpulan Soal (Lanjutan 4)

46. Jika  \sqrt[x]{5^{x+2}+5^{x+1}+5^{x}}=155 , maka nilai x adalah ….

\begin{matrix} a. & & -1 & & & & d. & & 4\\ & & & & & & & & \\ b. & & 3 & & & & e. & & 1\\ & & & & & & & & \\ c. & & \frac{1}{3} & & & & & & \end{matrix}   .

47. Jika S=\left ( \frac{1}{2} \right )^{-\left ( \frac{1}{2} \right )^{-1}}+\left ( \frac{1}{3} \right )^{-\left ( \frac{1}{3} \right )^{-1}}+\left ( \frac{1}{4} \right )^{-\left ( \frac{1}{4} \right )^{-1}}+\left ( \frac{1}{5} \right )^{-\left ( \frac{1}{5} \right )^{-1}} , maka nilai S adalah ….

\begin{matrix} a. & & 3142 & & & & d. & & 4116\\ & & & & & & & & \\ b. & & 287 & & & & e. & & 4096\\ & & & & & & & & \\ c. & & 3412 & & & & & & \end{matrix}  .

48. Untuk x\in \mathbb{N} yang memenuhi

\frac{\overset{81}{\overbrace{\left ( x^{10} \right )^{36}+\left ( x^{10} \right )^{36}+...+\left ( x^{10} \right )^{36}}}}{\underset{10}{\underbrace{\left ( 3^{4} \right )\left ( 3^{4} \right )\left ( 3^{4} \right )...\left ( 3^{4} \right )}}}=\left ( 9^{2} \right )^{9^{2}} .

maka nilai x+1 adalah ….

\begin{matrix} a. & & 4 & & & & d. & & 1\\ & & & & & & & & \\ b. & & 3 & & & & e. & & 10\\ & & & & & & & & \\ c. & & 2 & & & & & & \end{matrix} .

49. Jika m^{m^{4}}=4 , maka banyak nilai m yang memenuhi persamaan ada sebanyak ….

\begin{matrix} a. & & 1 & & & & d. & & 4\\ & & & & & & & & \\ b. & & 2 & & & & e. & & tidak&ada\\ & & & & & & & & \\ c. & & 3 & & & & & & \end{matrix} .

50. Diketahui b^{b^{b}}=2 . Jika p=b^{b^{b}+b^{b+b^{b+b^{b}}}} , maka nilai p adalah ….

\begin{matrix} a. & & 16 & & & & d. & & 48\\ & & & & & & & & \\ b. & & 8 & & & & e. & & 81\\ & & & & & & & & \\ c. & & 32 & & & & & & \end{matrix} .

51. Nilai x  yang memenuhi x^{x^{16}}=\sqrt[8]{2} adalah ….

\begin{matrix} a. & & \sqrt[4]{2} & & & & d. & & \sqrt{8}\\ & & & & & & & & \\ b. & & \sqrt[8]{2} & & & & e. & & \sqrt[16]{2}\\ & & & & & & & & \\ c. & & \sqrt{32} & & & & & & \end{matrix} .

52. Jika x^{x}=2^{24} , maka nilai dari  x^{2}+x+1 adalah ….

\begin{matrix} a. & & 73 & & & & d. & & 31\\ & & & & & & & & \\ b. & & 34 & & & & e. & & 21\\ & & & & & & & & \\ c. & & 57 & & & & & & \end{matrix} .

53. Jika x^{x}=2 dan A=\sqrt[3]{x^{x^{x+1}}-x^{2x}} , maka nilai A adalah ….

\begin{matrix} a. & & 0 & & & & d. & & \frac{1}{2}\\ & & & & & & & & \\ b. & & 1 & & & & e. & & 3\\ & & & & & & & & \\ c. & & 2 & & & & & & \end{matrix} .

54. (Olimpiade Sains Porsema NU Th 2012) Nilai x yang memenuhi  \left ( \sqrt{3+2\sqrt{2}} \right )^{x}-\left ( \sqrt{3+2\sqrt{2}} \right )^{-x}=\frac{3}{2} adalah ….

\begin{matrix} a. & ^{\sqrt{2}+1}\log 2\\\\ b. & ^{3+\sqrt{2}}\log 2\\\\ c. & ^{\sqrt{2}+1}\log 3\\\\ d. & ^{\sqrt{2}-1}\log 2\\\\ e. & ^{\sqrt{2}+2}\log 3 \end{matrix} .

55. Bentuk sederhana dari \frac{\left ( \frac{a}{b^{3}} \right )^{-2}\left ( \frac{b}{a} \right )^{5}\left ( \frac{a^{2}}{b^{3}} \right )^{3}}{\left ( \frac{a^{3}}{b} \right )^{2}\left ( \frac{b}{a} \right )^{3}} adalah ….

\begin{matrix} a. & & \frac{b^{2}}{a} & & & & d. & & \frac{b}{a^{4}}\\ & & & & & & & & \\ b. & & \frac{b}{a^{2}} & & & & e. & &\frac{b^{4}}{a} \\ & & & & & & & & \\ c. & & \frac{b}{a} & & & & & & \end{matrix} .

56. Diketahui  x^{x}=\sqrt[3]{20+14\sqrt{2}}+\sqrt[3]{20-14\sqrt{2}} . Nilai untuk x^{2}+2^{x} adalah ….

\begin{matrix} a. & & 2+2^{\sqrt{2}} & & & & d. & & 8\\ & & & & & & & & \\ b. & & 17 & & & & e. & &16 \\ & & & & & & & & \\ c. & & 32 & & & & & & \end{matrix} .

57. Diketahui sistem persamaan sebagai berikut

\left ( \sqrt{3}+\sqrt{2} \right )^{x+2}+\left ( \sqrt{3}-\sqrt{2} \right )^{x+2}=10 .

Banyaknya nilai x yang memenuhi persamaan di atas adalah ….

\begin{matrix} a. & & 0 & & & & d. & & 3\\ & & & & & & & & \\ b. & & 1 & & & & e. & & 4\\ & & & & & & & & \\ c. & & 2 & & & & & & \end{matrix}  .

58. Diketahui sistem persamaan sebagai berikut

\left ( 2+\sqrt{3} \right )^{x^{2}-2x+1}+\left ( 2-\sqrt{3} \right )^{x^{2}-2x-1}=\frac{4}{2-\sqrt{3}} .

Banyaknya nilai x yang memenuhi persamaan di atas adalah ….

\begin{matrix} a. & & 1 & & & & d. & & 4\\ & & & & & & & & \\ b. & & 2 & & & & e. & & 5\\ & & & & & & & & \\ c. & & 3 & & & & & & \end{matrix}  .

59. (Olimpiade Matematika ITS SMA 2012) Diketahui sistem persamaan sebagai berikut

x^{2}=2^{\left | x \right |}+\left | x \right |-y-m\\ \\ x^{2}=1-y^{2} .

Banyaknya nilai m yang memenuhi persamaan di atas adalah ….

\begin{matrix} a. & & 0 & & & & d. & & 3\\ & & & & & & & & \\ b. & & 1 & & & & e. & & 4\\ & & & & & & & & \\ c. & & 2 & & & & & & \end{matrix}  .

60. Diketahui persamaan 5^{\left | x+6 \right |}=5^{\left |2x-12 \right |} . Banyaknya nilai x yang memenuhi persamaan di atas adalah ….

\begin{matrix} a. & & 1 & & & & d. & & 4\\ & & & & & & & & \\ b. & & 2 & & & & e. & & 5\\ & & & & & & & & \\ c. & & 3 & & & & & & \end{matrix}  .

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *