Contoh Soal Persiapan Semester Gasal 2019/2020 Kelas X Wajib

\color{magenta}\begin{array}{ll}\\ \fbox{1}.&\textrm{Nilai untuk}\: \: -\left | -2019 \right |=...\: .\\ &\begin{array}{llllll}\\ \textrm{a}. &-2019\quad &&&\textrm{d}.&-2019^{-1}\\ \textrm{b}.&2019&\textrm{c}.&2019^{-1}\quad &\textrm{e}.&2019^{2} \end{array}\\\\ &\textrm{Jawab}:\quad \textbf{a}\\ &\color{blue}\begin{aligned}-\left | -2019 \right |&=-\left ( 2019 \right )=-2019 \end{aligned} \end{array}.

\color{magenta}\begin{array}{ll}\\ \fbox{2}.&\textrm{Nilai untuk}\: \: \left | -4 \right |-\left | -6^{2}\times 2 \right |=...\: .\\ &\begin{array}{llllll}\\ \textrm{a}. &-68\quad &&&\textrm{d}.&68\\ \textrm{b}.&-40&\textrm{c}.&40\quad &\textrm{e}.&76 \end{array}\\\\ &\textrm{Jawab}:\quad \textbf{a}\\ &\color{black}\begin{aligned}\left | -4 \right |-\left | -6^{2}\times 2 \right |&=\left ( 4 \right )-\left | -36\times 2 \right |\\ &=4-\left | -72 \right |\\ &=4-\left ( 72 \right )\\ &=-68 \end{aligned} \end{array}.

\color{magenta}\begin{array}{ll}\\ \fbox{3}.&\textrm{Jika diberikan}\: \: m\: \: \textrm{adalah bilangan positif dan}\: \: n\: \: \textrm{adalah sebuah bilangan negatif},\\ &\textrm{maka operasi berikut yang mengahsilkan bilangan negatif adalah... .}\\ &\color{black}\begin{array}{llllll}\\ \textrm{a}. &\left | m\times n \right |\quad &&&\textrm{d}.&m+\left | n \right |\\ \textrm{b}.&m\times \left | n \right |&\textrm{c}.&\left | m \right |\times n\quad &\textrm{e}.&\left | m \right |-n \end{array}\\\\ &\textrm{Jawab}:\quad \textbf{c}\\ &\color{blue}\begin{aligned}&\textrm{Misalkan}\begin{cases} m & = p\\ n &= -q \end{cases}\\ & \begin{array}{|c|c|c|}\hline \textrm{No}&\textrm{Pernyataan}&\textrm{Keterangan}\\\hline \textrm{a}&\left | m\times n \right |=\left | p\times -q \right |=p\times q&\textrm{Positif}\\\hline \textrm{b}&m\times \left | n \right |=p\times \left | -q \right |=p\times q&\textrm{positif}\\\hline \textrm{c}&\left | m \right |\times n=\left | p \right |\times -q=-p\times q&\textbf{negatif}\\\hline \textrm{d}&m+\left | n \right |=p+\left | -q \right |=p+q&\textrm{positif}\\\hline \textrm{e}&\left | m \right |-n=\left | p \right |-(-q)=p+q&\textrm{positif}\\\hline \end{array} \end{aligned} \end{array}.

\color{magenta}\begin{array}{ll}\\ \fbox{4}.&\textrm{Persamaan nilai mutlak berikut yang bernilai benar adalah... .}\\ &\begin{array}{lll}\\ \textrm{a}. &\left | 2^{3}-3^{2} \right |=3^{2}-2^{3}\\ \textrm{b}.&\left | 3^{4}-4^{3} \right |=4^{3}-3^{4}\\ \textrm{c}.&\left | 4^{5}-5^{4} \right |=5^{4}-4^{5}\\ \textrm{d}.&\left | 5^{6}-6^{5} \right |=6^{5}-5^{6}\\ \textrm{e}.&\textrm{pilihan jawaban a, b, c, dan d tidak ada yang benar} \end{array}\\\\ &\textrm{Jawab}:\quad \textbf{a}\\ &\color{balck}\begin{array}{|c|l|c|}\hline \textrm{No}&\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad \textrm{Pernyataan}&\textrm{Keterangan}\\\hline \textrm{a}&\left | 2^{3}-3^{2} \right |=\left | 8-9 \right |=9-8=3^{2}-2^{3}&\textbf{benar}\\\hline \textrm{b}&\left | 3^{4}-4^{3} \right |=\left | 81-64 \right |=81-64=3^{4}-4^{3}\neq 4^{3}-3^{4}&\textrm{salah}\\\hline \textrm{c}&\left | 4^{5}-5^{4} \right |=\left | 1024-625 \right |=1024-625=4^{5}-5^{4}\neq 5^{4}-4^{5}&\textrm{salah}\\\hline \textrm{d}&\left | 5^{6}-6^{5} \right |=\left | 15625-7776 \right |=15625-7776=5^{6}-6^{5}\neq 6^{5}-5^{6}&\textrm{salah}\\\hline \end{array} \end{array}.

\color{magenta}\begin{array}{ll}\\ \fbox{5}.&\textrm{Pernyataan berikut yang benar adalah... .}\\ &\begin{array}{llll}\\ \textrm{a}.&\left | m \right |+\left | -m \right |=0\\ \textrm{b}.&\displaystyle \frac{\left | -6 \right |+2\left | 3 \right |}{6}=0\\ \textrm{c}.&\left |7^{2}\times 2 \right |-\left | -3^{2} \right |=107\\ \textrm{d}.&\left | x \right |=3,\: \: \textrm{hanya dapat dipenuhi oleh}\: \: -3\: \: \textrm{dan}\: \: 3\\ \textrm{e}.&\textrm{tanda nilai mutlak berlaku hanya untuk bilangan positif} \end{array}\\\\ &\textrm{Jawab}:\quad \textbf{d}\\ &\color{black}\begin{array}{|c|l|c|}\hline \textrm{No}&\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad \textrm{Pernyataan}&\textrm{Keterangan}\\\hline \textrm{a}&\left | m \right |+\left | -m \right |=m+m=2m\neq 0&\textrm{salah}\\\hline \textrm{b}&\displaystyle \frac{\left | -6 \right |+2\left | 3 \right |}{6}=\displaystyle \frac{6+6}{6}=2\neq 0&\textrm{salah}\\\hline \textrm{c}&\left |7^{2}\times 2 \right |-\left | -3^{2} \right |=98-9=89\neq 107&\textrm{salah}\\\hline \textrm{d}&\left | x \right |=3,\: \: \textrm{hanya dapat dipenuhi oleh}\: \: -3\: \: \textrm{dan}\: \: 3&\textbf{benar}\\\hline \textrm{e}&\textrm{tanda nilai mutlak berlaku hanya untuk bilangan positif}&\textrm{salah}\\\hline \end{array} \end{array}.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *